Join Us on September 16: OneAmerica Votes Public Meeting / Reunión Pública / Kulanka Dadweynaha

United, we have the power to rise up and create a Washington state that values our immigrant neighbors and an education system that better reflects and addresses the needs of their community. We must hold our elected leaders, and ourselves, accountable to meaningful action that will uphold the dignity of immigrant communities. In this time of the pandemic, Congress has excluded undocumented immigrants from relief, schools have not provided the resources necessary for their children to actively and intentionally engage in their education, and immigrants and communities of color are being affected by COVID-19 at disproportionate rates.

It is time for us to stand united and demand action. We know that immigrant communities deserve more, and we need our elected leaders to stand by us and enact policies that create big systemic change. We know that where immigrants thrive, communities thrive!

Join me, OneAmerica Votes and its immigrant leaders and community allies for a virtual public meeting on September 16 with Governor Jay Inslee and Washington Superintendent of Public Instruction Chris Reykdal. All details are below. This is our moment to support immigrants in sharing their stories, demand change, and hold our elected officials in deep accountability. We will be asking them, and you, to make commitments through our civic engagement work leading up to the November 4th election. We are powerful; let us take a stand to create systemic change for our community.

Details of Virtual Public Meeting:
DATE: September 16, 2020
TIME: 6:00-8:00 PM PST
Register to join us by visiting bit.ly/OAVpublicmeeting 


Unidos, tenemos el poder de levantarnos y crear un estado de Washington que valore a nuestros vecinos inmigrantes y un sistema educativo que refleje y aborde mejor las necesidades de su comunidad. Debemos responsabilizar a nuestros líderes electos, y a nosotros mismos, a acciones significativas que mantengan la dignidad de las comunidades inmigrantes. En este momento de la pandemia, el Congreso ha excluido a los inmigrantes indocumentados del alivio, las escuelas no han proporcionado los recursos necesarios para que sus hijos participen activa e intencionalmente en su educación, y los inmigrantes y las comunidades de color se ven afectados por el COVID-19 a velocidades desproporcionadas .

Es hora de que nos mantengamos unidos y exijemos acción. Sabemos que las comunidades de inmigrantes merecen más y necesitamos que nuestros líderes electos nos apoyen y promulguen pólizas que generen un gran cambio sistémico. ¡Sabemos que donde los inmigrantes prosperan, las comunidades prosperan!

Únase a mí, OneAmerica Votes y sus líderes inmigrantes y aliados comunitarios para una reunión pública virtual el 16 de septiembre con el gobernador Jay Inslee y el superintendente de instrucción pública de Washington, Chris Reykdal. Todos los detalles están a continuación. Este es nuestro momento para ayudar a los inmigrantes a compartir sus historias, exigir cambios y hacer que nuestros funcionarios electos tengan una profunda responsabilidad. ¡Todos tendrán la oportunidad de comprometerse a tomar acción con OneAmerica Votes antes de las elecciones del 4 de noviembre!. Somos poderosos; levantémonos para crear un cambio sistémico para nuestra comunidad.

Detalles de la reunión pública virtual:
FECHA: 16 de septiembre de 2020
HORA: 6:00-8:00 PM PST
Regístrese para unirse a nosotros visitando bit.ly/OAVreunionpublica


Si wadajir ah, waxaanu leenahay awoodda aan ugu istaagi karno aanna ku abuuri karno gobolka Washington kaasoo na qiimaynaya iyo hanaan waxbarasho oo si wanaagsan uga tarjumaaya waxna uga qabanaya baahiyaha bulshadeena. Waa in aan nafteena, iyo hogaamiyeyaasheena aan dooranay, kula xisaabtanaa tillaabo micno weyn ku fadhida taasoo adkaynaysa qiyaamka bulshadeena soo galootida ah. Ayada oo lagu jiro waqtigaan cudurka safmarka ah, Barlamaanku (Congress-ku) waa uu naga saaray kaalmooyinka, dugsiyadeena lama siinin khayraadkii lagama maarmaanka ahaa si caruurteenu ay si firfircoon niyad samaana leh ula falgalaan waxbarashadooda, waxaana si heer ka badan bulshooyinka kale ah noo saameeyay COVID-19.

Waa waqtigii aanu si midaysan u wada istaagi lahayn aana waxqabad u dalban lahayn. Waxaanu ognahay in aanu u qalano intaan wax kabadan, waxaana u baahanahay in hogaamiyeyaasheena aanu dooranay na garab istaagaan ayna keenaan siyaasado abuuraaya hanaan isbadel oo balaaran. Waxaanu ognahay in halka ay soo galootidu ku hormaraan, ay bulshadu ku hormarto!

Igula soo biir, OneAmericaVotes iyo hogaamiyeyaasha kale ee soo galootida kulanka dadweynaha ee fogaan aragga ah kaasoo dhici doona Sebteembar 16 keeda lana qaadan doono Guddomiyaha gobolka Jay Inslee iyo Sarkaalka sare ee Macluumaadka Dadweynaha Washington Chris Reykdal. Dhammaan macluumaadka hoos ayuu ku qoran yahay. Kani waa waqtigii aynu sheekooyikeena wadaagi lahayn, aanu dalban lahayn isbadel, aanna saraakiisha aynu dooranay la qaadan lahayn isla xisaabtan adag. Waxaanu ayaga, iyo adiga weydiin doonaa, in aad dadaal ku bixisaan shaqadayda la falgalidda bulshada taasoo horseedaysa dooroshada 4ta Noofambar. Waxaanu nahay kuwo awood badan; aanu is garab istaagno si aan u abuurno isbaddel hanaan ku dhisan oo ay yeelato bulshadeenu.

Tafaasiisha Kulanka Fogaan Aragga ah:
TAARIIKHDA: Sebtembar 16, 2020
WAKHTIGA: 6:00-8:00 Fiidnimo waqtiga PST-ga
Iska diiwaan gali si aad noogu soo biirto adigoo bookhanaaya bit.ly/OAVkulan.